Zwrot nienależnie przelanych kwot

Faktury wystawione przez MKM-Studio na Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji zostały wystawione omyłkowo. Nikt nigdy ich nie zaksięgował, nie zatwierdził do wypłaty ani nawet nie zaakceptował od strony formalnej. Faktury wystawione omyłkowo zostały anulowane i nigdy nie trafiły do obrotu gospodarczego.

Z niewiadomych przyczyn jedna z osób posiadających dostęp do konta bankowego Stowarzyszenia omyłkowo wykonała przelewy kwot znajdujących się na fakturach. Po odkryciu tego nieporozumienia pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za rozliczenia w MKM-Studio a osobami odpowiedzialnymi za rozliczenia w Stowarzyszeniu KOD zapadło ustalenie, że te kwoty zostaną zwrócone w formie gotówkowej. Kiedy Zarząd KOD nie zaakceptował takiej formy, MKM-Studio odebrało ze Stowarzyszenia gotówkę, wpłaciło ją na konto i przekazało Stowarzyszeniu przelewem. Poniżej potwierdzenie tego przelewu.

Zwrot nienależnie przelanych kwot