Wstępny raport Zespołu Dobrych Usług dla KOD Danuty Kuroń (28 stycznia 2017)

Danuta Kuroń zaoferowała Walnemu Zebraniu Członków Regionu Mazowsze KOD usługi Zespołu Dobrych Usług w imieniu całego zespołu w składzie:

  • Danuta Kuroń
  • Halina Flis Kuczyńska
  • Piotr Niemczyk
  • Krystyna Skarżyńska
  • Monika Płatek

WZC Regionu Mazowsze przyjęło tę propozycję zdecydowaną większością głosów. Poniżej wstępny raport tego zespołu zawierający również samą propozycję Zespołu.

Wstępny raport Zespołu Dobrych Usług, strona 1 (28 stycznia 2017)

Wstępny raport Zespołu Dobrych Usług, strona 2 (28 stycznia 2017)

Wstępny raport Zespołu Dobrych Usług, strona 3 (28 stycznia 2017)

Wstępny raport Zespołu Dobrych Usług, strona 4 (28 stycznia 2017)

Cały dokument w wersji pdf