Faktury

Komitet Obrony Demokracji powstał 19 listopada 2015 roku. Od tego momentu obsługiwałem, za pomocą infrastruktury zarządzanej przez spółkę MKM-Studio sp. z o.o., w której pracowałem, potrzeby informatyczne KOD-u. W niedługim czasie pojawiali się współpracownicy – wolontariusze, którzy przejmowali kolejne, coraz szersze zakresy odpowiedzialności. Ale infrastruktura i zasoby przez długi czas były zarządzane przez MKM-Studio.

W marcu 2016 roku Zarząd KOD-u wraz z Komitetem Społecznym „KOD” podjął decyzję, że część mojego zaangażowania w KOD – tę związaną z realizacją usług informatycznych i utrzymywaniem infrastruktury – będzie finansował. W drodze ustaleń miedzy MKM-Studio a KS „KOD” zapadła decyzja, że najwłaściwszą formą – najbardziej czytelną i opartą na faktach, będzie wystawianie faktur przez MKM-Studio dla KS „KOD”.

Należy również podkreślić, że ze względu na obowiązujące w Polsce prawo Komitet Społeczny nie może wypłacać wynagrodzeń w żadnej formie. Dodatkowo trzeba podkreślić również, że w okresie od powstania na początku grudnia 2015 roku do jesieni 2016 roku Stowarzyszenie KOD nie dysponowało żadnymi pieniędzmi. Dopiero kiedy masowo zaczęli się do Stowarzyszenia zapisywać członkowie i zaczęli płacić składki oraz darowizny, Stowarzyszenie mogło zacząć regulować swoje zobowiązania.

Należy podkreślić, że nigdy nie byłem członkiem KS „KOD”, nie miałem nigdy dostępu do kont bankowych ani w żadnej innej formie do środków którymi dysponował KS „KOD”. Obsługa dokumentów i płatności była w całości po stronie KS „KOD” i nigdy nie miałem na nią wpływu.

Poniżej 6 faktur wystawionych przez MKM-Studio sp. z o.o. dla Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji”.

Faktura_2016-03-01

Faktura_2016-04-02

Faktura_2016-05-01

Faktura_2016-06-01

Faktura_2016-07-01

Faktura_2016-08-01