Alimenty

W związku z pojawiającymi się licznie pytaniami o procedurę egzekucji alimentów wyjaśniam, że w sytuacji, kiedy komornik podejmie się egzekucji należności alimentacyjnych, nie ma możliwości przekazywania ich bezpośrednio do osób wskazanych w wyroku sądu, a trzeba przekazywać przez komornika. Jednocześnie komornik zajmuje wynagrodzenie u pracodawcy osoby podlegającej egzekucji, zobowiązując pracodawcę do przekazywania 60% wynagrodzenia bezpośrednio od pracodawcy do komornika. Stąd na przelewach nie ma umieszczonych danych ani osoby podlegającej egzekucji, a jest jego pracodawca, ani osób , na rzecz których toczy się egzekucja, a w to miejsce jest komornik.

Jednocześnie informuję, że w ciągu 14 lat od rozstania z byłą żoną przekazałem na potrzeby moich dzieci znacząco ponad ćwierć miliona złotych. Niestety, nie wszystkie pieniądze dotarły do dzieci, ponieważ w pierwszej kolejności zaspokajane są koszty postępowania komorniczego. Od 2006 roku, kiedy toczy się postępowanie, finansuję działalność komornika.

Należy również zaznaczyć, że do końca czerwca 2015 roku byłem obciążony alimentami w kwocie 2100 zł – na trójkę dzieci. Od lipca 2015 do września 2016 byłem obciążony alimentami w kwocie 1400 zł – na dwoje dzieci. Od października 2016 jestem obciążony alimentami w kwocie 700 zł.

Muszę również stanowczo podkreślić, że nigdy nie unikałem płacenia alimentów i nigdy nikt mi takiego zarzutu nie postawił. Kiedy na początku 2017 roku po doniesieniach prasowych i zgłoszeniu przez komornika Prokuratura w Pruszkowie podjęła postępowanie w sprawie rzekomego uporczywego uchylania się przeze mnie od płacenia alimentów. 28 czerwca 2017 postępowanie zostało umorzone. W uzasadnieniu podano, że nie występują przesłanki do stwierdzenia tego przestępstwa. Ja, ponieważ nie byłym stroną postępowania, nie zostałem o decyzji poinformowany. Jednak niektóre media dotarły do tej decyzji i do jej uzasadnienia. Jest to zatem możliwe.

Należy również podkreślić, że od lat nie było miesiąca kiedy nie płaciłbym na rzecz moich dzieci kwot przekraczających 1000 zł. Początkowo, kiedy miałem dobrą pracę i wysokie wynagrodzenie, przekazywałem moim dzieciom kwoty na poziomie 6000 zł miesięcznie. A kiedy moja sytuacja życiowa znacząco się pogorszyła, nie tylko nie zaprzestałem spłacania alimentów, ale od wielu miesięcy spłacam je zawczasu – za wiele miesięcy wprzód. Od jesieni 2015, kiedy powstał KOD, do wiosny 2018 zapłaciłem około 2,5 razy tyle, ile wynosiły należne alimenty w tym czasie. Oznacza to, że oprócz płacenia alimentów, spłacam również zaległości.

Oto zestawienie wpłat w ramach egzekucji komorniczej od lutego 2009 roku do marca 2017 a poniżej dokumenty przelewów od lipca 2014 do dzisiaj.

Zestawienie wpłat (1)

Zestawienie wpłat (2)

Zestawienie wpłat (3)

Zestawienie wpłat (4)

Zestawienie wpłat (5)

Zestawienie wpłat (6)

A tutaj prezentuję potwierdzenia przelewów alimentów od lipca 2014 – z konta pracodawcy na konto komornika a później z mojego własnego konta.

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2018-02

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2018-01

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2017-12

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2017-08

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2017-06

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2017-05_2

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2017-05_1

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2017-04

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2017-03

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2017-02_2

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2017-02_1

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2017-01

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2016-12

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2016-11

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2016-10

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2016-09

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2016-08

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2016-07

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2016-06

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2016-05

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2016-04

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2016-03

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2016-02

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2016-01

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2015-12

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2015-11

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2015-10

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2015-09

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2015-08

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2015-07

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2015-06

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2015-05

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2015-04

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2015-03

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2015-02

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2015-01

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2014-12

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2014-11

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2014-10

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2014-09

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2014-08

Potwierdzenie_wplat_alimentow_2014-07