Wieczorem 4 stycznia 2017 roku media zaczęły publikować informacje o fakturach wystawianych przez firmę MKM-Studio sp. z o.o. dla Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” w okresie od marca do sierpnia 2016 roku.

Jedyne, co było prawdą w doniesieniach medialnych, to sam fakt wystawienia 6 faktur. Do tej informacji dołączono liczne nieuczciwe interpretacje, komentarze odległe od prawdy oraz spekulacje dalekie nie tylko od rzeczywistości, ale również od tematu. Publikowane zarzuty zasiały pewne wątpliwości, a w efekcie doprowadziły również do wymyślania kolejnych absurdalnych i często wręcz nielogicznych konstrukcji mających zmierzać do zdyskredytowania mnie w oczach Polek i Polaków, a szczególnie członków i sympatyków Komitetu Obrony Demokracji. W tej sytuacji konieczne jest pełne wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy, opublikowanie wszelkich dokumentów z nią związanych oraz wytłumaczenie zarówno kontekstu jak i uwarunkowań.

KOD powstał w listopadzie 2015 roku jako grupa na portalu Facebook. Początkowo była to jedyna forma komunikacji KOD-u, jednak w niedługim czasie powstała również strona www. Zaczęliśmy również uruchamiać system poczty elektronicznej. Wszystko to w zarejestrowanej przeze mnie i zarządzanej przez moją firmę domenie komitetobronydemokracji.pl. W krótkim czasie do zespołu zarządzającego środowiskiem informatyczną KOD-u dołączyło kilka osób. Wykonywali wiele prac, angażując się zazwyczaj na zasadzie wolontariatu. Jednak to do mnie i mojej firmy należał przez długi czas nadzór nad infrastrukturą. Inne osoby nie posiadały dostępu do usług u dostawcy usług internetowych, gdzie umieszczony był hosting i usługi podstawowego poziomu.

10 stycznia 2017 roku media podały informację, że przeciwko mnie zostało złożone doniesienie do prokuratury. W związku z tym mój pełnomocnik poprosił mnie o powstrzymanie się od wyjaśniania czy publicznego komentowania aspektów sprawy. Dlatego w wyjaśnieniach na tej stronie, w podawanych tutaj informacjach i dokumentach, muszę się ograniczyć do tych okoliczności mojej aktywności zawodowej oraz działalności w KOD-zie, która nie ma związku z fakturami wystawianymi przez moją firmę.

Na początek podaję moje wyjaśnienia, które w ostatnich dniach publikowałem, oraz dokumenty, które pozwalają poznać szczegóły innych wątków – doniesienie do Komendanta Stołecznego Policji, zestawienie przelewów do komornika z tytułu alimentów, oryginały wystawionych faktur. Kolejne informacje będę uzupełniał w miarę przygotowania dokumentów. Zamierzam tutaj również ustosunkowywać się do informacji publikowanych w mediach tak, żeby mogli Państwo poznać również moje zdanie z pierwszej ręki.